คอร์สมาแรง

คอร์สที่มีผู้เรียนให้ความสนใจเข้าเรียนมากที่สุด ลองดูสิ อาจเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อคุณ!!!!

การเพาะเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำสำหรับมือใหม่

แคคตัส หรือ กระบองเพชร เป็นพืชในกลุ่มไม้อวบน้ำ เลี้ยงไม่ยาก มีทั้งเน้นดอกและตั้งประดับได้ตามความชอบของผู้เลี้ยง ทางสวนแยกกลุ่มเป็น 2 กลุ่มหลักคือไม้หั

การเพราะเห็ดเศรษฐกิจ

เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่สามารถน ามาบริโภคได้ ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ นอกจากนี้เห็ดบางชนิดยังเป็นยาสมุนไพร อายุวัฒนะ ในการปูองก

สมัครเรียนเลย

Agritechcourse เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการผลิตพืช ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ,เทคโนโลยีการชีวภาพ และ เทคโนโลยีอาหาร ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหาความรู้ด้านการเกษตรนำไปใช้ได้จริง ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากร/ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา.

0
ผู้เรียน
0 ครั้ง
ลงทะเบียนเรียน
0
คอร์ส

รายวิชาที่เปิดสอนใหม่

การเพราะเห็ดเศรษฐกิจ
การเพราะเห็ดเศรษฐกิจ

เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่สามารถน ามาบริโภคได้ ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ นอกจากนี้เห็ดบางชนิดยังเป็นยาสมุนไพร อายุวัฒนะ ในการปูองก

ลงทะเบียนเรียน